Redovno održavanje i servis usisivača za komunalni otpad.

Za sve mašine je obezbeđeno puštanje u rad, servis u garantnom i vangarantnom roku, rezervni delovi kao i obuku rukovaoca i mehaničara, uputstva za rukovanje, održavanje i katalog rezervnih delova.