Više informacija možete pogledati  

na sajtu proizvođača: www.pellon.com